คลินิกรักษาผมร่วง คลินิกรักษาผมบาง คลินิกรักษาเส้นเลือดขอด
ยศสินี คลินิก ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและผิวพรรณครบวงจร

ยศสินี คลินิก ก่อตั้งโดยแพทย์ด้านความงาม เส้นผมและผิวพรรณ เป็นคลินิกรักษาผมร่วง รักษาผมบางที่ดูแลรักษา
ปัญหาด้านเส้นผมอย่างครบวงจรตั้งแต่ การค้นหาสาเหตุของผมร่วง ไปจนถึงปลูกผมใหม่ ด้วยวิธีการที่ได้ผลและทันสมัยที่สุด ผ่านแพทย์ที่ได้รับการเทรนจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลี ด้วยประสบการณ์ด้านเส้นผมและผิวหนังกว่า 17 ปี ส่วนทางด้านผิวหนังแพทย์คัดสรรเฉพาะตัวยาและเครื่องมือที่ได้ผลมีมาตรฐานที่วงการแพทย์ให้การยอมรับ เน้นการรักษาที่เห็นผลมีประสิทธิภาพ

Member
Member of AMERICAN ACADEMY OF AESTHETIC MEDICINE
Member of The Council of Dermatology Society of Thailand
Member of The Institute of Dermatology Alumni Association of Thailand
Member of Thailand’s Medical Council


Articles
Hair loss problem in Thai people ( Daily news, newspaper)
Androgenic Alopecia in Thai people ( Naewna, newspaper)
Postpartum skin problem ( Naewna, newspaper)
Melasma( Kasemrad Hospital newsletter)

 

 

Education
May 1994- March 2000 Doctor of Medicine ( Second Class Honor)
Faculty of Medicine, Prince of Songklanakarin University, Thailand

Board Certification
Board Certified in Aesthetic Medicine,
American Academy of Aesthetic Medicine (2007)

Graduate Training

• April 2003
Fellowship of Dermatology, The Institute of Dermatology Hospital, Bangkok Thailand

• June 2006
Fellowship of Cosmetic & Laser Surgery in Dermatology, The Institute of Dermatology
Hospital, Bangkok Thailand

• March 2009
Certificate of Juvederm & Botox in Aesthetic, France

• May 2009
Certificate of Botulinum Toxin in Aesthetic, Ipsen, Korea

• July 2009
Certificate of Esthelis Filler in Aesthetic

• May 2015
Certificate of The International Hair Loss Training, Women’s College Hospital,
University of Toronto,Canada

• August 2016
Certificate of Train the Trainer, Perfectha Filler, Sinclair ,France

• October 2016
Diploma of University Master Superficial Facial Anatomy,
Head and Neck Institute of Nice, France

• Perfectha filler Award for rejuvenation and augmentation 2015