รักษาเส้นเลือดขอดแล้วกลับมาเป็นใหม่ได้หรือไม่

ไขข้อสงสัยกับคลินิกรักษาเส้นเลือดขอด

รักษาเส้นเลือดขอด

สาวๆ หลายคนที่นิยมใส่รองเท้าส้นสูงและต้องยืนหรือเดินเป็นระยะเวลานานๆ น่าจะต้องประสบกับปัญหากับการมีเส้นเลือดสีม่วงสีแดงบ้าง เขียวบ้าง ปูดขึ้นที่บริเวณน่องหรือขาพับ นั่นเป็นเพราะลิ้น (Valve) ที่ทำหน้าที่เป็นขั้วเปิดปิดของเส้นเลือดดำและผนังหลอดเลือดบริเวณขา เกิดการเสื่อมสภาพจึงไม่สามารถไหลเวียนเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดการอุดตันบริเวณที่เส้นเลือดดำบางเส้นที่ไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด “เส้นเลือดขอด”

และนอกจากความไม่สวยงามของต้นขาหรือบริเวณที่เกิดเส้นเลือดขอดจะกวนใจแล้ว อันตรายของโรคนี้ที่หากปล่อยไว้นานก็อาจทำให้คุณอันตรายถึงชีวิต! หากไม่รีบหาคลินิกรักษาเส้นเลือดขอด เพราะการที่เส้นเลือดของคุณไม่แข็งแรงจนเกิดการอุดตันอาจทำให้ลิ่มเลือดนั้นไหลไปอุดตันที่ปอด และได้หากทำการรักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไ้ด้
รักษาเส้นเลือดขอดที่ไหนดี?

แนวทางการรักษาเส้นเลือดขอดของแต่ละคลินิกหรือโรงพยาบาลนั้น มีด้วยกันหลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการและความรุนแรงของแต่ละบุคคลคน ซึ่งหากไม่ใช่ระยะที่รุนแรง เช่น เส้นเลือดดำที่อุดตันปูดใหญ่ขึ้น พร้อมกับผิวบริเวณนั้นกลายเป็นสีดำ ที่เป็นสัญญาณบ่งบอกภาวะการอักเสบของเส้นเลือดและผิวหนัง ซึ่งหากมีอาการรุนแรงดังกล่าวก็อาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดถึงจะหายได้

แต่ถ้าอาการเส้นเลือดขอดของคุณไม่ได้ถึงขั้นนั้น แพทย์จาก คลินิกรักษาเส้นเลือดขอด ก็จะเลือกรักษาโดยการแนะนำให้ปรับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการอุดตันในเส้นดำได้ง่ายไปก่อน เช่น งดการนั่งไขว่ห้าง, ยืนหรือเดินนานๆ, งดใส่รองเท้าส้นสูง ฯลฯ หรือรักษาโดยการพันขา บางครั้งแพทย์อาจจะแนะให้ใส่ถุงน่องทางการแพทย์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดโดยเฉพาะเพื่อลดอาการบวม แต่วิวัฒนาการของการแพทย์เจริญก้าวหน้าไปมาก ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่รักษาเส้นเลือดขอดโดยไม่ต้องผ่าตัด อีกทั้งยังได้ผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วอีกวิธีหนึ่ง นั่นก็คือ “การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ” เพื่อสลายบริเวณเส้นเลือดที่มีปัญหา ที่สามารถรักษาได้ทั้งเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอยที่ขา โดย Yotsinee Clinic เลือกวิธีการนี้ในการรักษาเส้นเลือดขอด ด้วยนั่นเอง


เมื่อรักษาที่ “คลินิกรักษาเส้นเลือดขอด” จนหายแล้ว จะกลับมาเป็นได้อีกหรือไม่?

คำตอบคือ “สามารถกลับมาเป็นอีกได้!” ถ้าคุณยังทำพฤติกรรมอันสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเส้นเลือดขอดอยู่…​ อย่างที่เรากล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดก็คือ ลิ้น (Valve) ที่ทำหน้าที่เป็นขั้วเปิดปิดของเส้นเลือดดำและผนังหลอดเลือดบริเวณขา เกิดการเสื่อมสภาพจึงไม่สามารถไหลเวียนเลือดได้ แล้วปัจจัยอะไรบ้าง? ที่สามารถทำให้ลิ้นที่เป็นขั้วเปิดปิดเส้นเลือดดำและผนังหลอดเลือดเสื่อมสภาพ ซึ่งเราจะกล่าวในบทความนี้เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงการเป็นเส้นเลือดขอด หรือการกลับมาเป็นซ้ำได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้คือ

 1. ปัจจัยที่ทำเกิดเส้นเลือดขอด ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น
  • การเดิน, ยืนหรือนั่ง เป็นเวลานานๆ
  • การนั่งไขว่ห้างบ่อยๆ
  • การใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำ
  • มีน้ำหนักตัวมาก ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย
  • การใส่ถุงน่องหรือกางเกงขายาวที่รัดน่องมากๆ

 2. ปัจจัยที่ทำเกิดเส้นเลือดขอด ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น
  • อายุที่เยอะมากขึ้น โอกาสการเกิดโรคต่างๆ หรือการเสื่อมสภาพของเส้นเลือดดำและผนังหลอดเลือดบริเวณขา ก็ย่อมสูงขึ้นเรื่อยๆ
  • เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากพันธุกรรม บางครั้งหากมีคนในครอบครัวคุณเป็นโรคเส้นเลือดขอดนี้ คุณก็อาจจะเป็นโรคนี้โดยการส่งผ่านทางพันธุกรรม
  • มีอาชีพที่ต้องยืนนานหรือนั่งนานๆ เช่น พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า, ครู อาจารย์, หมอ พยาบาล, กระเป๋ารถเมล์ หรือแม้กระทั่งพนักงานออฟฟิศทั่วไป
  • ฮอร์โมนเพศหญิง นอกจากพฤติกรรมการใส่ส้นสูงจะทำให้ผู้หญิงเป็นเส้นเลือดขอดได้แล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งสิ่งก็คือ ฮอร์โมนเพศหญิง คือตัวการสำคัญที่ทำให้เลือดที่ไหลเวียนบริเวณด้านล่างของร่างกาย มีปริมาณเยอะมากกว่าผู้ชาย จึงทำให้มีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดขอดได้ง่ายกว่า

ฉะนั้น การป้องกันการกลับมาเกิดอีกครั้งของอาการเส้นเลือดขอด เมื่อคุณได้รับการรักษาจาก “คลินิกรักษาเส้นเลือดขอด” จนหายแล้ว จึงสามารถทำได้เพียงปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้ ด้วยวิธีการดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการเดิน การยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ : หากคุณมีอาชีพที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ได้ยาก ก็อาจจะพยายามเปลี่ยนอิริยาบถในแต่ละวันบ่อยๆ เช่น หากคุณต้องยืนหรือเดินนานๆ ก็อาจจะต้องหาเวลานั่งพัก ยืดหรือหดขา สลับไปมาระหว่างวันบ่อยๆ เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น

 2. หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้า กางเกง ถุงน่องหรือถุงเท้าที่รัดมากจนเกินไป : เพราะการแต่งตัวแบบนี้ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ไม่สะดวก รวมถึงการทำงานของลิ้นที่เป็นขั้วเปิดปิดของเส้นเลือดดำทำงานได้ลำบากมากยิ่งขึ้น

 3. หลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงเป็นเวลานานๆ : เพราะการใส่ส้นสูงนานๆ จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณน่องขาต้องอยู่ในภาวะหดเกร็งอยู่ตลอดเวลา และมีการคั่งค้างของเลือดบริเวณขา จนเป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด ฉะนั้น ควรหาโอกาสสลับมาใส่รองเท้าหลวมๆ บ้าง เพื่อเป็นการพักให้ขาได้ลดการหดเกร็งบ้างนั่นเอง

 4. หมั่นออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ : เพราะอีกหนึ่งสาเหตุของการที่ทำให้ขาของคุณต้องรับภาระจากน้ำหนักตัวที่มาก ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเส้นเลือดขอดได้ ฉะนั้นการออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว ยังช่วยให้คุณได้ขยับเขยื่อนเคลื่อนกาย ซึ่งมีส่วนช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วย

หรือในช่วงหลังเลิกงานก่อนนอน คุณอาจจะเพิ่มการบริหารข้อเท้า ขา เข่าให้มีความแข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเส้นเลือดขอดได้ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้ทุกวันก่อนนอนหรือช่วงเวลาที่ว่าง โดยทำทุกขั้นตอนติดต่อกันประมาณ 10-15 นาทีทุกวัน ก็ช่วยลดการเกิดเส้นเลือดขอดได้ โดยไม่ต้องไปเพิ่ง คลินิกรักษาเส้นเลือดขอด นั่นเอง

 • กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง ติดต่อกัน 20-30 ครั้ง
 • หมุนข้อเท้าเป็นวงกลม วนซ้านขวาสลับกับข้างละ 10 ครั้ง
 • กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง ติดต่อกัน 20-30 ครั้ง
 • ยืนเขย่งเท้าขึ้นสลับกับยืนด้วยส้นเท้า 10-20 ครั้ง

หากคุณกำลังคิดอยู่ว่า รักษาเส้นเลือดขอดที่ไหนดี? ที่ Yotsinee Clinic มีการรักษาเส้นเลือดขอด ด้วยการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ เพื่อสลายบริเวณเส้นเลือดที่มีปัญหา ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม โดยที่คุณไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บตัวหรือพักฟื้นให้เสียเวลาทำงาน

ติดต่อเรา
https://www.yotsineeclinic.net/
Phone : +66 (0)2 458 2836,
E-mail : yotsineeclinic@gmail.com