ขั้นตอนการรักษาผมร่วง รักษาผมบาง โดย ยศสินี คลินิกรักษาผมร่วง

แก้ปัญหาผมร่วง รักษาผมบางได้อย่างตรงจุด ลึกถึงรากผม ด้วยขั้นตอนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

คลินิกรักษาผมร่วง

สำหรับผู้ที่มีปัญหาผมขาด ผมร่วง ผมบาง จนไม่สามารถพึ่งพาผลิตภัณฑ์รักษาผมบาง ผมร่วงตามท้องตลาดได้อีกต่อไป การลองเข้ามารักษาที่คลินิกรักษาผมร่วง ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีกว่า เพราะคลินิกรักษาผมร่วงนั้น มีเครื่องมือและเทคโนโลยีในการรักษาผมร่วง รักษาผมบางโดยเฉพาะ และยังให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำการตรวจสอบสภาพหนังศีรษะของคุณอย่างละเอียด เพื่อการรักษาผมบาง ผมร่วงได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังช่วยให้คำปรึกษาที่เหมาะสมในการรักษาผมร่วง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การรักษาผมร่วงของคุณไม่หลงทาง เพราะปัญหาผมร่วง ผมบางนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งก่อนที่จะเลือกใช้บริการของคลินิกรักษาผมร่วง ก็ต้องพิจารณาขั้นตอนการรักษาของคลินิกรักษาผมร่วงนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อน ว่ามีขั้นตอนในการรักษาผมบาง ผมร่วงอย่างไร และใช้เครื่องมือชนิดใดบ้างในการรักษา เพื่อที่คุณจะได้มั่นใจได้ว่าปัญหาผมร่วง ผมบางของคุณจะได้รับการแก้ไขจริง ๆ

และเมื่อคุณมาที่คลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก ก็จะได้พบกับโปรแกรมรักษาผมบาง ผมร่วงที่ครอบคลุมหลายสาเหตุของอาการ โดยทางคลินิกจะทำการรักษาผมบาง ผมร่วงตามผลวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากตรวจหาสาเหตุผมร่วงของคุณอย่างละเอียด

ด้วยเหตุนี้ บริการในขั้นตอนแรกที่คุณจะได้รับที่คลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก จะเป็นบริการ Dermoscope ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาพหนังศีรษะ และสภาพเส้นผมอย่างละเอียดโดยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เห็นถึงพยาธิสภาพของโรคผมร่วงที่คุณเผชิญอยู่อย่างล้ำลึกถึงรากผม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์ปัญหาสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของคุณ เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของอาการผมบาง ผมร่วง และจัดการรักษาให้คุณอย่างตรงจุด

สำหรับสาเหตุของปัญหาผมบาง ผมร่วงนั้น มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน โดยสามารถแบ่งเป็นปัญหาผมขาด ผมร่วงจากปัจจัยภายนอก เช่น การขาดสารอาหาร การแพ้สารเคมี มลภาวะ การดึงรั้งผมมากเกินไป และปัญหาผมบาง ผมร่วงจากปัจจัยภายใน เช่น กรรมพันธุ์ ปัญหาสุขภาพ วัยที่เพิ่มขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน

เมื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกรักษาผมร่วง ทำการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของอาการผมบาง ผมร่วงอย่างละเอียด และทราบถึงที่มาของปัญหาแล้ว ก็จะจัดการเลือกโปรแกรมการรักษาผมร่วงที่เหมาะสมให้กับคุณ

การฉีดวิตามินเข้าสู่รากผม

ทางคลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก จะทำการฉีดวิตามินเข้าสู่รากผมโดยตรง เพื่อป้องกันและรักษาการหลุดร่วงของเส้นผม โดยมีโปรแกรมที่จะทำการฉีดวิตามินเข้าสู่รากผมของคุณ มีทั้งหมด 2 โปรแกรมด้วยกัน ได้แก่

  • Hair Process
    เป็นการฉีดวิตามินฟื้นฟูสภาพเส้นผมเข้าสู่รากผมโดยตรง เพื่อช่วยกระตุ้นเส้นผมให้ยาวขึ้น 0.5 - 1 เซ็นติเมตร/คอร์ส ช่วยรักษาผมบาง และป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม โดยต้องฉีด 2 - 5 ครั้ง/เดือน รวมทั้งสิ้น10 - 20 ครั้ง จึงจะเห็นผล (1 - 2 คอร์ส) เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับผู้ที่ผมร่วงจากปัจจัยภายนอก เช่น แพ้สารเคมี เส้นผมขาดการบำรุง หรือต้องเผชิญกับมลภาวะ

  • Hair Balancing Hormone เป็นการฉีดวิตามินปรับสมดุลย์ฮอร์โมนเข้าสู่รากผม เพื่อรักษาผมบาง และกระตุ้นผมที่กำลังจะขึ้นใหม่ตั้งแต่รากผม โดยต้องฉีด 2 - 5 ครั้ง/เดือน รวมทั้งสิ้น10 - 20 ครั้ง จึงจะเห็นผล (1 - 2 คอร์ส) เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับผู้ที่ผมร่วงตามวัย หรือผมร่วงจากสภาวะวัยทอง (ทั้งหญิงและชาย)

  • การฉีดยาเข้าสู่รากผม การรักษาด้วยวิธีนี้ คลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก จะทำการฉีดตัวยาเข้าสู่ชั้นผิวหนังบริเวณรากผมที่มีปัญหาผมร่วง เพื่อให้ตัวยาตรงเข้าสู่รากผมอย่างล้ำลึก โดยมี 2 โปรแกรมที่ทำการรักษาแบบฉีดยาเข้าสู่รากผม

  • Growth Factor Therapy เป็นการฉีดตัวยาเข้าสู่ชั้นผิวหนังบริเวณรากผม เพื่อช่วยป้องกันผมหลุดร่วงจากรากผม พร้อมกระตุ้นผมเกิดใหม่ โดยต้องฉีด 1 ครั้ง/เดือน รวม 5 - 10 ครั้ง (1 - 2 คอร์ส) เหมาะกับคนที่มีปัญหาผมร่วง ผมบางจากกรรมพันธุ์ ผมร่วงตามวัยหรือเข้าสู่วัยทอง รวมทั้งโรคผมร่วงเรื้อรังบางชนิด

  • Injection for Hair Loss แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก จะจัดสูตรยารักษาผมร่วงให้เฉพาะบุคคล ซึ่งสูตรยาจะเป็นไปตามการวินิจฉัยอาการผมบาง ผมร่วงของผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยต้องฉีดยารักษาผมร่วง 2 - 5 ครั้ง/เดือน รวมทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการรักษา

  • การใช้เลเซอร์รักษาผมร่วง คลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก มีโปรแกรม Light and Laser ซึ่งเป็นการใช้แสงเลเซอร์เข้ามาช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม ด้วยการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะ และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์รากผม เหมาะกับผมที่ขาดการบำรุง หรือรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่เห็นผล การใช้เลเซอร์รักษาผมร่วง จะต้องทำ 2 - 5 ครั้ง/เดือน รวมทั้งสิ้น10 - 20 ครั้ง จึงจะเห็นผล (1 - 2 คอร์ส) และควรทำควบคู่ไปกับโปรแกรม Hair Process ของคลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก

การเลือกรักษาโดยวิธีใดแพทย์จะเป็นผู้ประเมินให้โดยละเอียดก่อนทุกครั้ง​ อย่างไรก็ตามการรักษาผมบาง ผมร่วงกับคลินิกรักษาผมร่วงนั้น จะต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และควรทำควบคู่ไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม สูตรสำหรับการรักษาผมขาด ผมร่วงโดยเฉพาะ เพื่อให้ผลของการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคุณสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงสูตรเฉพาะของคลินิกรักษาผมร่วง ยศสินีคลินิก ได้ทั้ง Hair Process Shampoo, Hair Process Clear Shampoo, Hair Process Lotion, Hair Booster Lotion และ Scalp Process Lotion เพื่อรักษาอาการผมบาง ผมร่วง อย่างครบวงจร

ติดต่อเรา
https://www.yotsineeclinic.net/
Phone : +66 (0)2 458 2836,
E-mail : yotsineeclinic@gmail.com