ความแตกต่างของวิธีการรักษาผมบาง ผมร่วง จากยศสินี คลินิกรักษาผมร่วง

สนใจรักษาผมบาง ผมร่วง แต่ไม่รู้ต้องเริ่มต้นอย่างไร ยศสินี มีคำตอบ

คลินิกรักษาผมร่วง

เรื่องของเส้นผมหรือทรงผมคือหนึ่งในความมั่นใจของมนุษย์ เพราะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยสร้างความโดดเด่นให้แต่ละบุคคล หลายคนอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเส้นผม ที่ไม่ว่าดูแลอย่างไรก็ยังพบว่ามีเส้นผมขาดหลุดร่วงอยู่เสมอ และนับวันก็มีแนวโน้มจะหลุดร่วงมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ปัญหาเหล่านี้จึงสร้างความกังวลให้กับผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะความกังวลในระยะสั้น ๆ หรือความกังวลในระยะยาว ที่บั่นทอนความมั่นใจในตัวของคุณลงไปทุกวัน

สำหรับการบำรุงรักษาผมบาง ผมร่วงนั้น คนส่วนใหญ่จะลองค้นหาวิธีบำรุงบนอินเทอร์เน็ต หรือลองซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมตามท้องตลาดมาใช้ก่อน แต่ส่วนมากจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน หรือช่วยได้ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วการรักษาผมบาง ผมร่วง กับคลินิกรักษาผมร่วงที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง จะมีความเหมาะสมและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้มากกว่า เพราะเป็นการรักษาจากสาเหตุของการหลุดร่วงอย่างแท้จริง ตามสภาพหนังศีรษะของแต่ละบุคคล และทำการรักษาได้อย่างปลอดภัย ตามเงื่อนไขของสภาพร่างกายของแต่ละคนได้อีกด้วย

วันนี้ ยศสินี คลินิกรักษาผมร่วง จะขอพาไปทำความรู้จักกับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาผมบางและผมหลุดร่วง ก่อนที่จะพาไปเข้าใจความแตกต่างของวิธีการรักษาผมบาง ผมร่วงทั้ง 6 วิธี เพื่อให้คุณเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ ให้เส้นผมและหนังศีรษะกลับมาแข็งแรงได้อย่างยั่งยืน

สาเหตุของปัญหาผมร่วงมาจากอะไร ?

ด้วยความบริเวณหนังศีรษะและเซลล์เส้นผมของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อน มีการทำงานควบคู่กันกับระบบอื่น ๆ ภายในร่างกายมากมาย ทำให้เราสามารถแบ่งสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาผมร่วง ผมบางได้ 2 ประเภท ได้แก่

 • สาเหตุจากปัจจัยภายนอก เช่น การดูแลรักษา สภาพอากาศหรือมลพิษ การแพ้สารเคมี ผลจากตัวยาบางชนิด การเป็นเชื้อราหรือแผลบนหนังศีรษะ และพฤติกรรมอย่างการมัดหรือรวบผมตึง เป็นต้น

 • สาเหตุจากปัจจัยภายใน เช่น กรรมพันธุ์ ฮอร์โมน ความเครียด ปัญหาจากสภาพจิตใจ โรคซึมเศร้า โรคแพ้ภูมิตัวเอง ขาดสารอาหาร และต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ เป็นต้น

  จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผมร่วงนั้นมีความหลากหลาย ก่อนที่จะทำการรักษา ควรจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญกับคลินิกรักษาผมร่วง เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการของแต่ละคน เพราะจะส่งผลต่อการเลือกวิธีการรักษา การปรับพฤติกรรม รวมไปถึงการเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้หากสามารถระบุสาเหตุและสภาพปัจจุบันของหนังศีรษะและรากผมได้นั้น ก็จะทำให้การรักษาเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้อย่างยั่งยืน

6 ความแตกต่างของวิธีรักษาผมบาง ผมร่วง จากยศสินี คลินิกรักษาผมร่วง

การรักษาผมบาง ผมร่วงกับคลินิกรักษาผมร่วงโดยตรงนั้น มีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การรักษาที่มีความปลอดภัย เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการปรึกษาและวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทาง และทำการรักษาได้ถึงต้นตออย่างตรงจุด โดยใน 6 วิธีการรักษาผมร่วงในรูปแบบ Hair Treatment ของยศสินี คลินิก จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ดังนี้

 1. Dermoscope
  เป็นวิธีการรักษาเพื่อหาสาเหตุอย่างแท้จริงของปัญหาผมร่วง ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องให้เห็นไปถึงรากผม เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงโรคบริเวณรากผม โดยจะเห็นพยาธิสภาพของตัวโรคลึกถึงรากผม จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์อ่านผลเพื่อวินิจฉัยโรค ก่อนทำการรักษารูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฉีดยาและสารอาหารเข้าสู่รากผม การฉีดยารักษาพยาธิสภาพของตัวโรคลึกถึงรากผม เป็นต้น ซึ่งวิธีการรักษาชนิดนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาผมร่วง และปรับใช้ได้กับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงทั้งจากสาเหตุภายนอกและสาเหตุภายใน โดยที่ยศสินี คลินิกรักษาผมร่วง ได้คิดค้นและพัฒนาเทคนิคการฉีดโดยไม่เจ็บ เข้าสู่รากผมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งลิขสิทธิ์เฉพาะของยศสินี คลินิกรักษาผมร่วงอีกด้วย

 2. Hair process
  เป็นวิธีที่เน้นการฟื้นฟูสภาพเส้นผมโดยการฉีดวิตามินฟื้นฟูเข้าสู่รากผมโดยตรง พร้อมป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผม และกระตุ้นให้เกิดเส้นผมขึ้นใหม่ได้ถึง 0.5-1 ซม. ต่อคอร์ส โดยวิธีการรักษาแบบ Hair process เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูง เหมาะกับผู้มีปัญหาผมร่วงจากสาเหตุภายนอก เช่น เส้นผมที่ไม่ได้รับการบำรุงอย่างถูกต้อง การขาดสารอาหาร และการแพ้สารเคมี เป็นต้น โดยสามารถมาฉีดได้ทุก 2-5 ครั้งต่อเดือน รวม 10-20 ครั้ง ( 1-2 คอร์ส) ก็จะช่วยให้รากผมแข็งแรง ป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมได้

 3. Hair Balancing Hormone
  วิธีการรักษาที่มีความแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิด คือการปรับสมดุลฮอร์โมนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงและผมบางที่พบได้มากกับคุณผู้ชาย ผู้ที่มีกรรมพันธุ์ หรือผู้ที่มีอายุ ซึ่งคลินิกรักษาผมร่วงจะทำการ ฉีดวิตามินปรับสมดุลฮอร์โมนเข้าสู่รากผม เพื่อป้องกันการหลุดร่วง พร้อมรักษาผมบาง และกระตุ้นผมให้ขึ้นใหม่ไปพร้อม ๆ กัน วิธีการรักษารูปแบบนี้จึงเหมาะกับผู้ที่มีสาเหตุมาจากภายในในด้านกรรมพันธุ์ ผมร่วงตามวัยและผมร่วงจากวัยทอง โดยจะทำการฉีดทุก 2-5 ครั้งต่อเดือน รวม 10-20 ครั้ง (1-2 คอร์ส) นอกจากนี้หากทำการรักษาควบคู่กับโปรแกรม Hair process จะเห็นผลที่ดียิ่งขึ้น เพราะจะยิ่งช่วยบำรุงฟื้นฟูเสริมความแข็งแรงกับเส้นผมและรากผมได้เป็นอย่างดี

 4. Growth Factor Therapy
  เป็นอีกวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้มีปัญหาผมร่วงและผมบางจากสาเหตุภายในด้านพันธุ์กรรม ผมร่วงตามวัยและผมร่วงจากวัยทอง รวมไปถึงโรคเรื้อรังบางประเภทที่รักษายากและส่งผลต่อเซลล์เส้นผม สำหรับวิธีการรักษาคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกรักษาผมร่วงจะฉีดตัวยาเข้าสู่รากผม เพื่อป้องกันการหลุดร่วง พร้อมกระตุ้นผมขึ้นใหม่ โดยจะฉีด 1 ครั้งต่อเดือน รวม 5-10 ครั้ง (1-2 คอร์ส)

 5. Injection for Hair Loss
  สำหรับวิธีการรักษารูปแบบนี้จะค่อนข้างมีความเฉพาะทาง กล่าวคือ เป็นวิธีการรักษาที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลินิกรักษาผมร่วง ได้ทำการวินิจฉัยอาการและสาเหตุปัญหาผมร่วงเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ตัวยาที่มีสูตรเฉพาะ และทำการฉีดเข้าสู่รากผม ซึ่งจะฉีดทุก 2-5 ครั้งต่อเดือน รวม 10 ครั้ง
  วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เห็นผลอย่างชัดเจนและทำการรักษาได้อย่างตรงจุดอย่างแท้จริง

 6. Light and LASER
  เป็นการรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยของยศสินี คลินิกรักษาผมร่วง เป็นแสงเลเซอร์ที่จะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม พร้อมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตมาที่หนังศีรษะได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์รากผม โดยจะทำการรักษาทุก2-5 ครั้งต่อเดือน รวม
  10-20 ครั้ง (1-2 คอร์ส) เป็นวิธีการรักษาที่เห็นผลค่อนข้างไว และได้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ที่ผมขาดการบำรุง หรือการรักษาโดยวิธีอื่นไม่ได้ผล และหาก
  ทำควบคู่กับโปรแกรม Hair process จะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม ช่วยฟื้นฟูผมให้แข็งแรงได้อย่างยั่งยืน

จะเห็นได้ว่าทั้ง 6 วิธีการรักษาโดยยศสินี คลินิกรักษาผมร่วงนั้นเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและทันสมัย ได้รับการดูแลและวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทาง เหมาะกับผู้มีปัญหาผมบาง ผมร่วงในทุกประเภท เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างแท้จริงและทำการรักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจการรักษาผมร่วงอยู่นั้น แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี? หรือจะเลือกทำการรักษาแบบไหนดี? ยศสินี คลินิกรักษาผมร่วง มีบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น นัดเข้ามาให้แพทย์ประเมินก่อนตกลงทำการรักษาได้ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเลือกวิธีที่เหมาะสมให้กับคุณ


ติดต่อเรา
https://www.yotsineeclinic.net/
Phone : +66 (0)2 458 2836,
E-mail : yotsineeclinic@gmail.com