รักษาผมบาง ผมร่วงไม่สำเร็จ มีสาเหตุมาจากอะไร

ปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้การรักษาผมบาง ผมร่วงให้ได้ผลดี

รักษาผมบาง

สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาผมร่วง ผมบาง ในช่วงแรกที่พบว่าตนเองผมบางขึ้น หรือผมร่วง อาจเริ่มต้นจากการรักษาผมบาง ผมร่วงด้วยตัวเองก่อน โดยการซื้อแชมพู หรือเซรั่มรักษาผมบาง ผมร่วงที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดมาใช้ ซึ่งบางรายก็อาจรักษาผมบาง ผมร่วงได้ แต่ในบางรายหากมีปัญหาที่รากผมหรือหนังศีรษะ หรือมีปัญหาจากกรรมพันธุ์และฮอร์โมน การซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม หรือผลิตภัณฑ์รักษาผมบาง ผมร่วงทั่วไปมาใช้ ก็อาจไม่ได้ผล จำเป็นต้องไปพบแพทย์ที่คลินิกรักษาผมร่วง รักษาผมบางโดยเฉพาะเท่านั้น ถึงจะเห็นผลในการรักษา

แต่ในบางครั้ง แม้ว่าจะไปทำการรักษาผมบาง ผมร่วง ที่คลินิกรักษาผมร่วงแล้วก็ตาม ก็ยังมีบางคนที่พบว่าอาการผมบางหรือผมร่วงของตนเองไม่ได้หายไปตามที่คาดหวัง ทำให้คิดว่าการรักษาผมบาง ผมร่วงของตนเองไม่ประสบความสำเร็จ

การรักษาผมบาง ผมร่วงที่ไม่ได้ผลนั้น แท้จริงแล้ว อาจมีปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. รักษาผมบาง ผมร่วงไม่สม่ำเสมอ
  การรักษาผมบาง ผมร่วงไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ และไม่ปฏิบัติตามที่แพทย์จากคลินิกรักษาผมร่วงแนะนำ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การรักษาผมบาง ผมร่วงไม่ได้ผล เพราะการรักษาผมบาง ผมร่วงในแต่ละบุคคลนั้น ใช้ระยะเวลาในการรักษาไม่เท่ากัน บางคนรักษาไม่นานก็หาย แต่บางคนอาจใช้เวลาในการรักษานาน จึงอาจทำให้เกิดอาการท้อในการรักษาผมบาง ผมร่วง และเริ่มขาดการรักษา หรือไม่ปฏิบัติตนตามที่แพทย์จากคลินิกรักษาผมร่วงแนะนำ จึงทำให้เห็นผลช้า หรือรักษาผมบาง ผมร่วงไม่ได้ผล

  หากอยากให้การรักษาผมบาง ผมร่วงได้ผลดี ก็ควรทำการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ไปคลินิกรักษาผมร่วงตามนัด และทำโปรแกรมต่าง ๆ ให้ครบคอร์ส รวมถึงปฏิบัติตามที่แพทย์หรือทางคลินิกรักษาผมร่วงแนะนำอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้การรักษาผมบาง ผมร่วง เห็นผลอย่างที่คาดหวัง

 2. ไม่สามารถเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงผมร่วงได้
  คนที่ทำการรักษาผมบาง ผมร่วง ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายใน เช่น มีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายและเป็นสาเหตุของผมร่วง ผมบาง หรือต้องได้รับยาและเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรค โดยที่ยาหรือเคมีบำบัดนั้นส่งผลให้ผมร่วงในปริมาณมาก ซึ่งผู้ที่มีอาการผมร่วงจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงได้ ดังนั้นเมื่อรักษาผมบางไป แล้วควรได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

 3. แก้ปัญหาไม่ตรงจุด
  ในการรักษาผมบาง ผมร่วง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ รวมไปถึงรากผมอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้รู้ลึกถึงสาเหตุและที่มาของอาการผมบาง ผมร่วง และจะได้ทำการรักษาอย่างตรงจุด แต่หากไปรักษาผมบาง ผมร่วง กับคลินิกรักษาผมร่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นผมและหนังศีรษะก่อนทำการรักษา ก็จะทำให้ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของอาการผมบาง ผมร่วง และอาจส่งผลให้ทำการรักษาผมบาง ผมร่วงไม่ตรงจุด และไม่ได้ผลในการรักษา

  ควรเลือกไปรักษาผมบาง ผมร่วงกับคลินิกรักษาผมร่วงที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบสภาพเส้นผมและหนังศีรษะด้วยกล้องจุลทรรศน์ และมีการวิเคราะห์ปัญหาผมบาง ผมร่วงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการรักษาทุกครั้ง การรักษาผมบาง ผมร่วงจึงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 4. มีปัญหารากผมฝ่อ
  ปัญหาผมบาง ผมร่วงในบางคน มีสาเหตุมาจากรากผมฝ่อ ซึ่งเป็นอาการที่เซลล์ของปุ่มปลายแหลมที่ต่อมรากผมตายหรือฝ่อไป ทำให้ขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นผม ผมที่ขึ้นใหม่จึงมีเส้นเล็ก และหลุดร่วงได้ง่ายกว่าปกติ อีกทั้งรากผมจะยังไม่มีการแบ่งเซลล์เพื่องอกขึ้นมาเป็นเส้นผมใหม่อีกด้วย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ รูรากผมก็จะปิดสนิท เพราะขาดการใช้งาน และเป็นสาเหตุให้ผมร่วง ผมบางในเวลาต่อมา ซึ่งหากเป็นเช่นนี้วิธีการรักษาผมบาง ผมร่วง ควรได้รัการวิเคราะห์จากแพทย์อย่างละเอียดก่อนทำการรักษา

 5. ผมบาง ผมร่วงจากพันธุกรรม ต้องรักษาตลอดไป
  ผมบาง กรรมพันธ์ุ สาเหตุจากความผิดปกติของฮอร์โมน DHT (Dihydrotestosterone) ทำให้เกิดอาการผมร่วงและรากผมไม่สร้างผมใหม่ พบได้ทั้งเพศชายและหญิง แต่ในผู้ชายจะมีอาการมากกว่า อาจมีประวัติครอบครีวทางญาติสายตรงหรือญาติห่างๆ ก็ได้

  ภาวะผมบางกรรมพันธุ์ มักจะเป็นมากขึ้นหากปล่อยไว้นาน ควรได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าได้รับการรักษารวดเร็วจะตอบสนองต่อการรักษาได้ดี วิธีการรักษามีทั้งการปรับสมดุลฮอร์โมนที่ผิดปกติด้วยวิตามินเฉพาะ และกาฉีกการกระตุ้น Stem ที่รากผม หลังจากนั้นต้องดูแลต่อเนื้อง เพราะภาวะผมบางกรรมพันธุ์จะแปรผันตรงกับอายุที่มากขึ้น

 6. ไม่ควบคุมปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ผมร่วง ผมบาง
  การรักษาผมบาง ผมร่วงนั้น นอกจากจะต้องรักษาตามโปรแกรมที่คลินิกรักษาผมร่วงอย่างเคร่งครัดแล้ว การหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการผมร่วง ผมบาง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการรักษาผมบาง ผมร่วงที่คลินิกรักษาผมร่วง


ผู้ที่ทำการรักษาผมบาง ผมร่วง ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดการผมร่วง หรือผมบาง เช่น การรัดผมแน่น ๆ ที่ทำให้รากผมถูกดึงรั้งจนตึง และส่งผลให้รากผมอ่อนแอลง จนหลุดร่วงง่าย, หากเป็นคนที่ชื่นชอบการทำสีผม หรือดัดผม ควรมีช่วงเวลาที่พักผมและหนังศีรษะบ้าง เพื่อไม่ให้สารเคมีทำอันตรายต่อเส้นผมและหนังศีรษะมากเกินไป, เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่ตรวจสอบแล้วว่าตนเองไม่แพ้ หากใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมยี่ห้อใด แล้วมีอาการคันหนังศีรษะและผมร่วง ควรหยุดใช้ทันทีและสังเกตอาการ, ต้องดูแลให้ตนเองรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาจรับประทานวิตามินเสริมได้บ้างตามความเหมาะสม เช่น ธาตุเหล็ก ไบโอติน สังกะสี วิตามินบีรวม, หากผมร่วงเกิดจากความเครียด ควรรักษาอาการเครียด และทำจิตใจให้ผ่อนคลาย อาจด้วยการทำการบำบัดสภาพจิตใจ หรือไปพบนักจิตวิทยา


ปัจจัยทั้ง 6 ที่กล่าวมานี้ แม้จะเป็นสาเหตุหลัก ๆ ของการรักษาผมบาง ผมร่วงที่ไม่ได้ผล แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางรักษาผมบาง ผมร่วงให้หายได้แต่อย่างใด เพราะหากเลือกรักษากับคลินิกรักษาผมร่วงที่ได้มาตรฐาน และรักษาผมบาง ผมร่วงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถรักษาผมบาง ผมร่วงได้ผล และกลับมามีผมที่ดกดำได้เหมือนเดิม

ติดต่อเรา
https://www.yotsineeclinic.net/
Phone : +66 (0)2 458 2836,
E-mail : yotsineeclinic@gmail.com